Maria Fagerberg

Sonen A skriver sin kandidatuppsats nu under våren. När han ...
Jag har studerat skönlitteratur, historia, språk och bildvet...
Coronaviruset skrämmer. Det ger dödsångest, skapar panik, st...
aktuellt

Avslutat ett manus till en roman med arbetstiteln "För grabbarna", jobbar med en ny romanidé som jag kallar "Sommarminnen".

Ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Författarförbund.