Maria Fagerberg

​Kulturen har varit min väg till alla grundläggande vär...
Dokumentären Det slutna sällskapet. Ser den på mobilen medan...
På SVT visas bilder på torget i RaqqaRondellen där människor...
aktuellt

Har just avslutat ett manus till en roman med arbetstiteln "För grabbarna" och jobbar med en ny romanidé som jag kallar "Sommarminnen".

Suppleant i förbundsstyrelsen för Sveriges Författarförbund.