Bloggen

Hur mäter man känslan i en moshpit?

​Kulturen har varit min väg till alla grundläggande värderingar, en ständig språngbräda till kunskaper, erfarenheter och ställningstaganden. Utan böcker, musik, film, konst, foton, teater och dans skulle livet ha varit, och fortfarande vara, oerhört mycket tråkigare och mer onyanserat. Mitt liv, och förmodligen också de flesta andras.

Olika kulturuttryck väcker tankar och känslor, låter oss möta andra tider, kulturer och värderingar än våra egna. Ger oss insikter, visar oss uttryck, erbjuder nya perspektiv. Mänsklighetens historia har hela tiden gått hand i hand med människans sätt att tolka och uttrycka sin verklighet, sin tro och sin föreställningsvärld. 

Så hur mäter man det? Hur mäter man nyttan av insiktsfulla empatiska medborgare med förmåga att se och förstå ur olika perspektiv? Hur mäter man värdet i att ord på papper kan förflytta mig från Sverige till Colombia, Vietnam eller Alaska, att rörliga bilder kan ta mig tillbaka till 1907, 1791, 1882 eller till en helt påhittad tid långt bortom vår egen? Hur mäter man känslan i en moshpit? Skönheten i en bild? Adrenalinkicken i kroppen när man hör första ackordet till en låt man älskar, när man ser en bild som uttrycker exakt den känsla man själv har inombords? 

Vi lever just nu i en tid med rätt hårda värden. Där betydelsen av något ska vara kvantifierbar, kunna mätas och jämföras. Där det ska finnas tydliga nyttoaspekter, helst ur ett fostrande samhällsperspektiv, och gärna en ekonomisk vinst.  

Ett samhälle som verkligen förstår kulturens betydelse och värde på alla olika nivåer, som har ett positivt förhållningssätt till kreativitet och fritt konstnärligt skapande, är ett gott samhälle att vara människa i. Precis som ett samhälle som prioriterar långsiktigt och klimatsmart, som ser, erkänner och strävar efter att lösa de problem som ojämställdhet och segregation fortfarande skapar. Ett medmänskligt samhälle där det är naturligt att dela med sig till den som behöver, där myndigheter, instanser och privatpersoner inte spelar Svarte Petter med varandra och till varje pris försöker ha "ryggen fri".

Det var dagens tankar om den nyligen framröstade budgeten för 2019.

kraft att försöka förändra det vi måste och mod at...
Sköna snubbar. Och inte så sköna.
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Guest
söndag, 27 september 2020